สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ผู้ผ่านเข้ามาอ่าน

ครึ่งปีหลังไม่มีเวลามาอัพเดตทริปต่างๆเลย ดองไว้จนสุดท้ายข้ามปี…
ที่ดองไว้มี Summer Japan, Xi’an-Jui-Houng , Korea ติดลบ
อยากมาเขียนรายละเอียดเพื่อให้คนที่ผ่านมาได้ข้อมูลไปเที่ยวกัน
แต่….ยังไม่ว่างง่ะ…
จะพยายามรีบลง ก่อนข้อมูลจะล้าหลังให้จงได้ (และก่อนทริปใหม่จะมาอีก เอิีกกกกก)

ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุข สมหวังในสิ่งที่ทำ ทำให้เต็มที่นะคะ
Happy New Year

iammanus

Sunrise at Nagoya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: