เชียงตุง เมืองลา เมื่อหน้าฝน

เชียงตุง เมืองชายแดนพม่า อยู่ห่างจากชายแดนไทยด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ประมาณ 168 กม. คนเชียงตุงเป็นชาวไทขึนหรือไทเขิน นั่งรถต่อไปจนถึงเมืองยองเมืองลา มีทั้งชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ไทยอง และคนจีน เพราะมีพรมแดนติดกับจีนด้วย

มัณฑะเลย์-อินเล-พุกาม เที่ยวข้ามปี (ตอน ๓)

ทริปเที่ยวพม่าข้ามปี จากย่างกุ้ง ไปพุกาม (ตอน ๑) ข้ามไปมัณฑะเลย์ (ตอน ๒) แล้วมาตอน ๓ ล่องทะเลสาบอินเลกัน ก่อนจะบินกลับไปจบทริปที่ย่างกุ้ง

มัณฑะเลย์-อินเล-พุกาม เที่ยวข้ามปี (ตอน ๒)

เที่ยวพม่าตอนสิ้นปีตอน 2 เที่ยวมัณฑะเลย์เมืองหลวงแห่งสุดท่ายก่อนพม่าเสียเมืองให้อังกฤษ ลงใต้ไปเที่ยวเมืองหลวงเก่าอมระปุระ ล่องแม่น้ำอิระวดีขึ้นเหนือไปเที่ยวมิงกุน

มัณฑะเลย์-อินเล-พุกาม เที่ยวข้ามปี (ตอน ๑)

ชักชวนกันเที่ยวพม่าตอนสิ้นปี แวะไหว้เจดีย์ชเวดากองเอาฤกษ์เอาชัย แล้วต่อเครื่องไปลงพุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

เปิดประตูเชียงตุง

ข่ามด่านแม่สายเข้าพม่า นั่งรถไปเมืองเชียงตุง ในรัฐฉานตะวันออกของประเทศพม่า เมืองเล็กๆที่ได้ฉายาว่า เมือง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู

เที่ยวสงกรานต์พม่า มิงกะลาบาพี่หม่อง

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา แถมด้วยพระธาตุอินทร์แขวน ซื้อทัวร์เที่ยวง่ายๆ 4 วัน