Beautiful Bhutan – Part 2

เที่ยวภูฏานช่วงฤดูใบไม้ผลิด ดอกไม่เบ่งบาน ตอนที่ ๒ แปลงกายใส่ชุดโกะ-คีร่า กลมกลืนกับชาวภูฏานเข้าไปเที่ยวชมปูนาคาซอง และวันก่อนสุดท้ายก็เดินแสวงบุญขึ้นเขาไปวัดทักซัง อิ่มเอมใจกันทุกคน … More Beautiful Bhutan – Part 2