บินไป-บินกลับ ขับรถเที่ยวที่"โครเอเชีย"

บินไปบินกลับขับรถเที่ยวโครเอเชีย ไล่ตั้งแต่เหนือยันใต้ ซาเกรป ไปถึง ดูบรอฟนิค แวะนอนแวะเที่ยวไปหลายเมือง มีทั้งสวยธรรมชาติ มีทั้งสวยสถาปัตยกรรม ผู้คนก็น่ารัก ไฮไลต์ของโครเอเชียไม่พ้น พลิทวิเซ่ (Plitvice) ที่น้ำตกใหญ่เต็มผา สวยงาม