แอ่วเชียงใหม่ ตอน Flower Fever

แอ่วเชียงใหม่ไปตามกระแส ทุ่งดอกไม้ฟีเวอร์ ปุบปับขุนแปะต่อด้วยเริงร่าแม่ริม ลุยทั้งทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ทุ่งดอกมากาเร็ตสีหวาน ทุ่งดอกสร้อยไก่หงอนไก่สีแสบ อิ่มดอกกันเลย … More แอ่วเชียงใหม่ ตอน Flower Fever