เที่ยวเกาะเต่า ทั้งแห้งทั้งเปียก

เที่ยวเกาะเต่า 4 วัน 3 คืน แบบชิลๆ เหมารถเที่ยวเกาะขึ้นจุดชมวิว 1 วัน เหมาเรือดำน้ำตื้นรอบเกาะอีก 1 วัน