ขนอม-สิชล บนถนนเกลียวคลื่น

เที่ยวขนอม-สิชล บนถนนเลียบชายทะเล ถนนเส้นใหม่ที่สวยจับใจกับโค้งลอนของถนนกับทะเลสีฟ้าใส … More ขนอม-สิชล บนถนนเกลียวคลื่น

วันเดียวเที่ยวเมือง(น)คร

พาเที่ยวในอ.เมืองนครศรีฯ วันเดียวก็เที่ยวได้ครบ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์, หอพระนารายณ์ – หอพระอิศวร, สวนสาธารณะศรีธรรมมาโศกราช, กำแพงเมืองเก่า, ศาลหลักเมือง, เก๋งจีนวัดแจ้งวรวิหาร, เก๋งพระเจ้าตากวัดประดู่พัฒนาราม, พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติ … More วันเดียวเที่ยวเมือง(น)คร