มัณฑะเลย์-อินเล-พุกาม เที่ยวข้ามปี (ตอน ๒)

เที่ยวพม่าตอนสิ้นปีตอน 2 เที่ยวมัณฑะเลย์เมืองหลวงแห่งสุดท่ายก่อนพม่าเสียเมืองให้อังกฤษ ลงใต้ไปเที่ยวเมืองหลวงเก่าอมระปุระ ล่องแม่น้ำอิระวดีขึ้นเหนือไปเที่ยวมิงกุน … More มัณฑะเลย์-อินเล-พุกาม เที่ยวข้ามปี (ตอน ๒)