มัณฑะเลย์-อินเล-พุกาม เที่ยวข้ามปี (ตอน ๑)

ชักชวนกันเที่ยวพม่าตอนสิ้นปี แวะไหว้เจดีย์ชเวดากองเอาฤกษ์เอาชัย แล้วต่อเครื่องไปลงพุกามเที่ยวทะเลเจดีย์ … More มัณฑะเลย์-อินเล-พุกาม เที่ยวข้ามปี (ตอน ๑)