ไปทำอะไรที่ Hongkong

ไปเที่ยว Hongkong Disneyland คนเดียว เที่ยวจนคุ้ม นับว่าเล็กมาก เที่ยววันเดียวทั่วเลย ได้เล่นแทบทุกอย่าง ไปเที่ยวเองได้ไม่ยาก แถมด้วยขึ้นเที่ยว The Peak ตอนกลางคืนดูแสงสีของฮ่องกงจากยอดเขา … More ไปทำอะไรที่ Hongkong