Baltic Trip [Part 1] : Lithuania

ทริปบอลติคของเราเริ่มต้นที่ประเทศลิทัวเนีย ซึ่งอยู่ใต้สุดของ 3 กลุ่มประเทศบอลติค แผนการเที่ยวในลิทัวเนียคือ นอนวิลนิอุส (Vilnius) 2 คืน นอนเคานาส (Kaunas) 1 คืน เที่ยวทราไก (Trakai) กับแวะ Hill of Crosses ที่ซัวเลย์ (Siauliai) ด้วย สรุปเป็น 3 วัน 3 คืน แล้วข้ามไปต่อที่ลัตเวีย