ไต้หวัน 9 วัน (แน่ะ!) ตอนสอง เที่ยวป่าอาลีซาน

Taiwan Day-3 | ไต้หวัน วันที่ 3

A L I S H A N | อ า ลี ซ า น

วันนี้ย้ายที่เที่ยวออกนอกไทเป ฝากกระเป๋าทิ้งไว้ที่พัก 1 ใบ เพราะจะกลับมานอนที่นี่อีก 1 คืนก่อนกลับ สมบัติที่เหลือก็ลากไปขึ้นรถไฟความเร็วสูง ที่สถานีก็อยู่แสนจะใกล้ที่พัก อ่อ…ได้ซื้อ voucher THSR Taipei -> Chiayi มาตั้งแต่เมืองไทย ประหยัดเงินไปเกือบร้อยบาทต่อคน แล้วเอา voucher มาขึ้นตั๋วจริงที่สถานี ซึ่งเราไปออกตั๋วมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าแล้ว วันนี้ก็มาขึ้นรถตามเวลาที่จองไว้ ตั๋วที่ได้มาเป็นเล่มกระดาษ เอาให้เจ้าหน้าที่ดูเค้าจะเปิดประตูให้เข้ามา ถ้ามีระบุที่นั่งก็ไปรอตามตำแหน่งเลขตู้ได้เลย รถไฟความเร็วสูงดูดีมาก สะอาด วิ่งเร็วและนิ่งใช้ได้ เราเลือกเที่ยว 1305 นั่งมาแค่ 1.5 ชั่วโมง ก็ถึงแล้วเมืองเจียยี่ (Chiayi) ลงรถไฟมา งงๆสงสัยก็เข้าไปถาม Information center เลย ว่ารถไปอาลิซานขึ้นตรงไหน ซึ่งจุดขึ้นรถก็อยู่ตรงปากประตูนั่นแหละ ออกไปก็จะเจอช่องๆขึ้นรถ มีหลายปลายทางเราก็เอากระเป๋าไปวางคิวรอที่ช่องรถไปอาลิซานเลย ค่ารถจ่ายกับคนขับ หรือใช้ easy card แตะบนรถได้เลย ไม่ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้า

Continue reading “ไต้หวัน 9 วัน (แน่ะ!) ตอนสอง เที่ยวป่าอาลีซาน”

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: