Exploring Beijing (2)

ทริปตะลุยปักกิ่งตอนที่ 2 เดินเที่ยวกำแพงเมืองจีนไป 1 วันเต็มๆ(แบบไม่ได้ตั้งใจ) วันที่เหลือเที่ยวเล่นในปักกิ่ง เข้าวัดไปวัง จบทริปด้วยการไปรับพลังสววรค์ที่เทียนถาน … More Exploring Beijing (2)