ไต้หวัน 9 วัน (แน่ะ!) ตอนสี่ หลงใหลไท่ลู่เก๋อ

ไตหวันตอน 4 เข้าวันที่ 6 ล่ะ จอง Private car เที่ยวอุทยานไท่ลู่เก๋อ (Toroko) เดินลัดเลาะใต้หน้าผาดูแม่น้ำ Sakadang สีเขียวใส แล้วไปดู Toroko gorge งามๆ นั่งรถวนไปวนมาในอถทยานผ่านหลายวัด หลายสะพาน แล้วไปจบทริปที่ชายหาดหินซิถิงตัน Qixingtan … More ไต้หวัน 9 วัน (แน่ะ!) ตอนสี่ หลงใหลไท่ลู่เก๋อ

ไต้หวัน 9 วัน (แน่ะ!) ภาค อารัมภบท

อารัมภบทการไปเที่ยวไต้หวัน ทีพัก อาหาร ของซื้อ ของฝาก ที่เราไป นอนจริง กินจริง ซื้อจริง … More ไต้หวัน 9 วัน (แน่ะ!) ภาค อารัมภบท