Shangri-La is in my dream (1)

ท่องเที่ยวตามแบบเนเจอร์กึ่งทัวร์ ต้องสนุกแน่ ทริปยาว 9 วัน ตอนที่ 1 จากคุนหมิงบินไปลี่เจียง เที่ยวเมืองโบราณ นั่งรถต่อไปถึงเมืองจงเตี้ยนหรือเมืองแชงกรีล่า จากนั้นนั่งรถยาวๆไปถึงเมืองเซี่ยงเฉิง … More Shangri-La is in my dream (1)